Експерт за Semalt: голема анализа на податоците и зошто е важно

Големите податоци, некогаш „голем“ збунет збор во изминатиот 20 век, сега станаа норма за многу компании, големи и мали. Големите аналитички податоци и други пристапи поврзани со анализата се користат сè повеќе од компаниите за да го поддржат нивното управување, како и да им служат на своите клиенти поефикасно.

Според Игор Гаманенко, Семалт, Управник за успех на клиентите, голема анализа на податоци значи да се фокусираме на вистинската информација, да се анализираат информациите во реално време и да се користат резултатите за да се донесат стратешки деловни одлуки. Како такво, тој е составен дел на секоја компанија што сака да остане конкурентна или да расте. Големите податоци станаа основа на повеќето дела за иновации и во голема мерка помага да се подобрат деловните перформанси и услугата на клиентите.

Еве како голема анализа на податоци помага во бизнисот:

  • Добијте подобро разбирање за вашата организација: голема анализа на податоците ви помага подобро да ја разберете вашата организација. Можете да се запознаете колку вршат различни деловни секции и да мерите колку се ефикасни. Преку оваа анализа, може да се преземат рецепти за да се направат ефикасни работната сила и деловните процеси.
  • Разберете го пазарот и стратегиите на вашите конкуренти: со голема анализа на податоци, можете да одите пред конкуренцијата. Резултатите од големите анализи на податоци претставуваат сигурен увид за пазарот. Откриени се многу чувства за конкурентите. Овие увид и чувства помагаат да се создадат стратегии и да се донесат правилни одлуки за бизнисот.
  • Нови производи и услуги: преку анализирање на големи парчиња на информации генерирани за време на трансакции и интеракции со клиентите, бизнисот може да разбере на подобар начин што сака клиентот. Со ова разбирање, бизнисот не само што може да обезбеди подобри услуги за пост-продажба, туку и да се иновативни во однос на производство на нови производи и услуги.
  • Следете ја вашата марка: за да направите угледен бренд во денешниот деловен свет, треба да бидете сигурни дека вашето присуство на Интернет е добро управувано. Големите аналитички податоци овозможуваат организација која е активна во социјалните медиуми поточно да го следи својот бренд. Анализата дава добра идеја за тоа како се гледа организацијата на Интернет. Резултатите од анализата исто така информираат за областите што може да треба да се подобрат.
  • Минимизирајте го ризикот од донесување на погрешни одлуки: големите аналитички податоци даваат вредни увид кои помагаат да се избегне неправилно донесување одлуки. Донесувањето погрешни деловни одлуки може да биде смртоносно за бизнисот, и ова е причината што секој сериозен бизнис се обидува колку што е можно повеќе за да донесе решенија управувано од податоци. Нема подобар начин да се донесат информирани одлуки отколку да користите голема анализа на податоци.

Заклучок

Кога големите аналитички податоци се прават правилно, бизнисот може да открие најкриени увид, пониски ризици и да го подобри донесувањето одлуки. Извршувањето на вашите податоци лесно може да создаде конкурентна предност за вашиот бизнис и да постави основа за извонреден раст.

Бидејќи технологијата продолжува да претставува големо нарушување во работењето, големите податоци и аналитиката добиваат поголем потенцијал за обликување на бизнисот. Во индустриите како што се производство, голема анализатор на податоци скоро го тврди јадрото на дигиталните фабрики. Се повеќе и повеќе професионалци ја потврдуваат важноста на аналитиката. Во блиска иднина, аналитиката ќе биде составен дел од увид во перформансите во реално време, како и логистика во реално време и производство на анализа на квалитет.

send email